Informasjon fra lagledermøtet 8. desember

Takk for oppmøtet og konstruktive innspill. Det ble informert om ny betalingsløsning av treningsavgift og kontingent. I slutten av januar 2017 mottar alle en sms hvor dere kan betale med kort. Og i tillegg mulighet til å betale rett over telefonregning for de som ønsker det. Dette må dere lagledere informere alle foreldrene om. 

Vi har hatt et resultat på 200 000 over budsjettert på kioskdugnaden vår i år, og for de pengene har vi kjøpt inn nye bagger, baller og annet utstyr til alle lagene i TIL. Ungdomsgruppa fikk dette ut nå, og resten kommer før eller rett etter jul. 

Vi skal ha fotballkvelder på Alfheim på nyåret, hvor det kan gis innspill til nye konkrete tiltak og strategiske satsningsområder videre. Datoer kommer før jul. Ellers hadde vi en åpen diskusjon, og blant annet snakket om noen dilemmaer knyttet til nye spillere i TIL, både i barne og ungdomsgruppa. Dette er diskusjoner som vi håper kan tas opp igjen også på klubbkveldene, da dette berører alle lag. 

Takk igjen for at dere tar dere tid til det dere gjør hver eneste uke for TIL Yngres, og at så mange kunne møte oss i dag under hyggelige omgivelser på Alfheim.

Beate og Berit

Våre Samarbeidspartnere

 

 

Grasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift