SØK PÅ STILLING SOM BREDDESJEF i TIL

Stillingsutlysning: Breddeavdeling i Tromsø IL består av rundt 800 spillere fordelt på 50 treningsgrupper/lag. Lagene er organisert i en barnegruppe (7-12 år) og en ungdomsgruppe (13-19 år). I tillegg har avdelingen to lag for funksjonshemmende (FFF = Full Fart Fremover) samt to damelag. Bærebjelken i breddeavdelinga er den frivillige innsatsen. Størstedelen av arbeidet er basert på frivillig og ulønnet arbeid, og det har vært nedlagt en betydelig innsats fra foreldre og foresatte for å bringe avdelingen opp til det nivået den i dag har. Jentefotballen i klubben ble startet i 1989. Strategisk mål TIL Bredde: «TIL skal ha en organisering som sikrer styring av egen aktivitet, utvikling og økonomi.»

Vi søker administrativ leder i breddeavdelingen i Tromsø IL

Stillingen omhandler:

  • Være med på å videreutvikle Tromsø IL til å bli sertifisert kvalitetsklubb ut fra NFF-standard.
  • Å skape en forutsigbar og god medlemskontakt for medlemmer i Tromsø IL med klubbens verdier i sentrum.
  • Økonomistyring.
  • Organisering av inntektsbringende tiltak.
  • Sikre forutsigbarhet og kvalitet på arrangementer klubben gjennomfører på bredde.
  • Organisere bruken av anlegg.
  • Kommunikasjon.

Vi søker etter en motivert og utadrettet person som har god evne til samarbeid og kommunikasjon.

Søknadsfrist: 30 okt.

Søknad med CV, 2 referanser, kopi av attester og vitnemål sendes til: 

Tromsø IL v/Ulf Johansen

Postboks 5

9251 Tromsø

 

eller på mail:

ulf.johansen@til.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift