Tromsø IL

Arbeidsinstruks baneverter

Arbeidsinstruks baneverter

Arbeidsinstruks for baneverter Bjerkakerbanen

Overordnet

Bjerkakerbanen eies av Tromsø kommune, og driftes mellom 1600 -2300 av Tromsø IL. I avtalen ligger det forpliktelse om vedlikehold av banen på vegne av Tromsø kommune.

Baneverten skal legge til rette for at det oppleves trygt og fint å være på Bjerkakerbanen og har mandat til å gripe inn i situasjoner der det er nødvendig med rettledning. Vær spesielt oppmerksom på at det nå er anleggsvirksomhet i nord.

Vakthold: Passe på at brukerne følger reglene for anlegget. Det er ikke tillatt med

  • Mat inne på banen
  • Røyking eller bruk av ild
  • Hunder og andre husdyr inne på banen
  • Sykler eller mopeder skal ikke inn på banen. Det er sykkelparkering langs gjerdet i sør.

Alle skal rydde etter seg selv, og det er banevertens ansvar at området er ryddig og fint og klargjort til neste dag. Gjenglemte ting samles inn hver kveld og henges på gjerdet ved inngangen.Hver søndag legges dette i sekker og settes inn i boden sammen med søpla.

Holde orden på: Toalett og garderober, kiosk og søppel: Banevert skal etterfylle toalettpapir på alle tre toalettene. Det skal VASKES på slutten av dagen og senest når siste trening er over. Utstyr til vask finnes i klubbhuset. TOALETTET/GARDEROBENE/KIOSKEN LÅSES FOR KVELDEN..

Søndags kveld samles søppelsekkene inn og nye sekker settes i dunkene.(Om de renner over før det er blitt søndag gjør man dette tidligere selvfølgelig).Sekkene settes i boden som er ved siden av kiosken og vil bli hentet mandag morgen.

Tilstedeværelse og bekledning: Det skal være baneverter tilstede fra kamper/treninger starter og til man låser og stenger for kvelden. (Baneliste www.tromsoil.no – Bjerkakerbanen) Dette er spesielt viktig siden vi har barnehage som bruker området på dagtid og ting må være i orden når de ankommer.Vester som skal benyttes henger i kiosken.

Kiosksalg: Utstyr for salg finnes i kiosken. Lagene velger sjøl om de vil ha åpen for salg. Og flott om dere har åpent. J

Parkeringsregler må følges av den enkelte, men fint om banevertene rettleder besøkende for å unngå bøter.

Før logg og skriv inn beskjeder på lapp inne på kjøkkenet.

Vaktbytte skjer mandager kl 1600. Da overleveres nøkler fra forrige ukes vakt til neste vaktlag. Da gjennomgås også vaktinstruks med neste lag.

Hilsen fra TROMSØ IDRETTSLAG – revidert pr. mai 2019

Kontaktinformasjon Tromsø IL Bredde
Mail:
post@til.no
Postadresse: PB 5, 9251 Tromsø
Besøksadresse: Stadionvegen 5-7, 9007 Tromsø

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift